top of page
Inexpilates 140.jpg

Objectius

L’Associació de Professionals del Pilates de Catalunya (APPC) és una entitat sense ànim de lucre que neix amb l’objectiu d’agrupar els/les professionals del mètode Pilates per a la defensa dels seus interessos professionals.

 

L’Associació persegueix els següents objectius:

 

1.  Agrupar els professionals del Pilates per a la defensa dels seus interessos professionals.

2.  Vetllar pel major reconeixement i prestigi de la professió.

3.  Aconseguir que es reguli l’exercici professional de l’activitat, se’ns assigni el nostre propi epígraf on estar adscrits com a professionals, així com una assignació específica de les llicències dels centres de Pilates. 

4.  Donar suport segons les possibilitats de l’APPC al desenvolupament professional dels associats. 

5.  Intervenir en el que afecti directament o indirectament a la professió. 

6.  Establir les relacions oportunes amb els organismes oficials i forces polítiques per subministrar informació i orientació en el que fa referència a les necessitats i problemàtica de la nostra professió, així com aconseguir estar-hi representats. 

7.  Instar als esmentats organismes a promoure i fomentar les accions i activitats derivades de la nostra professió, dins d’un marc correctament assessorat.

8.  Col·laborar en totes aquelles accions que, sent d’interès públic, puguin afectar a la professió. 

9.  Estimular qualsevol iniciativa professional dels associats. 

10.  Promoure i impulsar totes les activitats que contribueixin a millorar el nivell de la professió.

11.  Col·laborar i recolzar altres associacions professionals de Pilates amb les que compartim objectius, amb la possibilitat de constituir una Federació a nivell estatal/europeu.

bottom of page